Disclaimer  
Gebruiksovereenkomst

Wij hebben er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Aan de informatie kan echter geen rechten worden ontleend. Aangezien de door deze site samengestelde gebruikshandleiding afgestemd is op 'gemiddelde' woningen zoals deze nu in Nederland aanwezig zijn, is uw specifieke situatie nooit 100% gelijk aan de opgenomen teksten. Het is een benadering van de situatie die in uw woning aanwezig is. UNETO-VNI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie.