Elektra >> Aardlekschakelaar  

Aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar biedt bescherming tegen elektrocutie. Zodra er stroom weg ‘lekt’ naar de aarde zorgt de aardlekschakelaar er voor dat het betreffende deel van de installatie direct uitgeschakeld wordt.

Elke groep is voorzien van een installatieautomaat (de moderne vervanger van de 'stop' of 'zekering'). Deze schakelt de stroomtoevoer uit bij overbelasting of kortsluiting. Bij kortsluiting of bij het gebruik van teveel ‘zware' elektrische apparaten (apparaten die veel elektriciteit gebruiken) loopt er te veel stroom door een deel van de leidingen. Dit kan schade aan het elektranet tot gevolg hebben en kan zelfs brand veroorzaken.

In bepaalde gevallen zijn aardlekschakelaars en installatieautomaten gecombineerd. Dit heet een aardlekautomaat. U kunt dan dezelfde storingsprocedure volgen als bij een aardlekschakelaar.

Storing

Ga bij een storing na of het een storing in uw huis of een algemene elektriciteitsstoring is. Treedt de storing in uw hele huis op, dan is de kans groot dat het een algemene storing is: kijk naar de straatverlichting buiten of vraag het de buren.

Zo ja: wacht rustig af en luister eventueel naar een radio op batterijen, een autoradio of een mobieltje met radio.
Zo nee: dan is er iets mis in uw woning.

Werkwijze bij storing van elektriciteit

De aardlekschakelaars zijn in de meterkast aangebracht. Als er geen elektriciteit is, is dat vaak het geval door een uitgeschakelde aardlekschakelaar. Als u constateert dat één van de aardlekschakelaars op stand 0 staat (= uit, schakelaar staat naar beneden), ga dan als volgt te werk:
  1. Stel vast welk deel (welke groepen) van uw installatie niet werkt (zie ook groepenschakelaars).
  2. Schakel in dat deel alle apparaten (en ook lampen!) uit en haal de stekkers uit het stopcontact.
  3. Probeer nu de aardlekschakelaar weer aan te zetten.
  4. Als dat lukt: doe nu alle stekkers één voor één terug en schakel vervolgens één voor één de apparaten weer in en doe de lampen weer aan.
  5. Zodra de aardlekschakelaar zichzelf weer uitschakelt, weet u welk apparaat of lamp defect is.
Als de aardlekschakelaar direct na het inschakelen zichzelf weer uitschakelt, terwijl alle apparaten en lampen nog uit en/of afgekoppeld zijn, dan zit er ergens in het betreffende deel van het elektriciteitsnet een defect. Waarschuw dan direct uw installateur.

Ook groepenschakelaars zijn in de meterruimte aangebracht. In oudere installaties waren deze gescheiden van de "stoppen'. In nieuwe installaties zijn deze gecombineerd (installatieautomaat). Als er geen elektriciteit is, kan dit ook door uitgeschakelde groepenschakelaars veroorzaakt worden.