Elektra >> Zonnepanelen (PV-installatie)  

Zonnepanelen (PV-installatie)

Controleer 4x per jaar bij mooi weer of de zonnepanelen stroom leveren. Zie daarvoor de handleiding van de inverter(s)(stroomomvormers). Wanneer er een storing is in het elektriciteitsnet buitenshuis (bijv. bliksem, kabelbreuk) kan het zijn dat de aardlekschakelaar van de omvormers wordt uitgeschakeld. Deze schakelaar moet u dan weer in de goede stand terugzetten (voor uitleg zie de pagina Aardlekschakelaar). Anders zullen de zonnepanelen geen stroom meer kunnen leveren.

Meestal zal het u wel opvallen dat er een tijdelijke storing is geweest. Maar een zeer korte storing hoeft niet op te vallen. Daarom is het nuttig als u regelmatig even in de meterruimte kijkt of alles nog goed is.

Controle via elektriciteitsmeter

Met het blote oog is niet na te gaan of een PV-systeem goed werkt. Aan de hand van de meterstanden kan men eventueel een verminderde opbrengst aflezen. Daarom bevelen we u aan om de meterstanden geregeld bij te houden zodat afwijkingen zullen opvallen.

Voorkom beschaduwing

Voorkom beschaduwing van de zonnepanelen. Ook gedeeltelijke beschaduwing van een zonnepaneel kan namelijk de opbrengst al drastisch laten dalen. Dit komt doordat de zonnecellen in serie zijn geschakeld. Wanneer één cel beschaduwd wordt, levert de hele serie minder stroom. Houd hiermee dus rekening bij de eventueel latere plaatsing van een dakkapel of dakopbouw. Plaats bomen zodanig dat ze, ook als ze groter worden, geen schaduw geven op de zonnepanelen. Snoei eventuele klimop vroeg genoeg bij.

Onderhoud en schoonmaak zonnepanelen

Regen zorgt er voor dat de zonnepanelen voldoende schoon blijven. Als u eenvoudig bij uw zonnepanelen kan komen (bijvoorbeeld op een plat dak) mag u ze wel schoonmaken voor een optimale opbrengst. In dat geval kunnen de panelen met water en zachte zeep worden gereinigd. Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën. Was de zonnepanelen niet bij warm weer wanneer de zon er op staat: dit om te voorkomen dat er door mogelijke temperatuurverschillen breuk optreedt.

Waarschuwing: Ga vanwege uw veiligheid nooit een schuin dak op! De kans om er van af te vallen is namelijk groter dan u denkt.

Verder onderhoud is normaal gesproken niet nodig. De zonnepanelen op uw dak leveren elektriciteit voor eigen gebruik of leveren aan het elektriciteitsnet wanneer u de elektriciteit op dat moment niet zelf kan gebruiken.