Automatisering  

Toepassing slimme meter

Een slimme meter voor elektriciteit of gas kan op afstand bediend en uitgelezen worden. Een slimme meter vervangt de oude analoge stroom- en gasmeter. Een slimme meter registreert het energieverbruik in de tijd en geeft informatie in de vorm van overzichten, trends enzovoort. Huishoudens en andere kleinverbruikers krijgen hierdoor meer inzicht in hun energiegebruik. Bij een aantal netbeheerders kunt u al zo'n meter aanvragen.

De slimme meter kan communiceren, waardoor er interactie mogelijk is met de meter door de gebruiker, het energiebedrijf of derden. Dit schept de mogelijkheid voor energiemanagement. Op termijn gaan leveranciers gedurende de dag gedifferentieerde energietarieven aanbieden. U kunt dan met een slimme meter dan de keuze maken om energie af te nemen als dit prijstechnisch interessant is. Zo kan bijvoorbeeld de wasmachine automatisch worden aangezet op een moment dat een lager stroomtarief ingaat.

Op basis van een gebruikersprofiel kan een gebruiker het eigen energieverbruik vergelijken met het gemiddelde. Door analyse van het verbruik kunnen tips voor energiebesparing worden afgeleid.