Energiebesparing >> Duurzame bronnen >> PV-collectoren  

Photo-voltaïsche zonne-energie

PV-panelen zetten zonnestraling om in elektriciteit. De panelen leveren meestal 12 of 24 Volt gelijkspanning. Met een converter wordt dit omgezet in wisselspanning. Deze systemen kunnen worden aangebracht op daken van gebouwen en woningen. De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor het gebouw, respectievelijk de woning waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit wordt er teruggeleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de energieleverancier wordt dit verrekend. Het systeem levert een bijdrage in de energieprestatie van het gebouw.

Besparing
De opbrengst van een PV-systeem hangt af van de hoeveelheid zoninstraling. De oriëntatie van de panelen dient tussen zuidoost en zuidwest te zijn.
Het vermogen dat een PV-paneel levert wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Het rendement van een PV-paneel varieert van 6% tot 16%. Dit komt overeen met een te leveren vermogen van 60 tot 160 Wp per m2 paneel. De meest toegepaste PV-panelen leveren een vermogen van 110 Wp per m2 paneel.

De gemiddelde jaaropbrengst bedraagt 600 à 820 kWh per kWp. Dit komt overeen met een gemiddelde opbrengst van 65 à 80 kWh per m2 PV-paneel. Voor de berekening van PV-panelen op het dak wordt uitgegaan van 80 kWh per m2 PV-paneel en voor panelen in de gevel van 65 kWh per m2 PV-paneel.